Företagsmassage

Företagsmassage – Avdragsgillt och förmånsbefriat


Ergo vital skapar med resultatinriktad och individanpassad behandling, förutsättningar för framgång i företag och organisationer. Vi gör detta på enklaste och mest tidseffektivt sätt då Vi kommer ut till Er, helt anpassat efter det behov som ert företag har.


Massage är en effektivt friskvårdande och rehabiliterande metod. Därför ändrades skattereglerna vid årsskiftet 2003-2004 så att massage nu är helt avdragsgillt och förmånsbefriat i arbetslivet. Arbetsgivaren får erbjuda massage som friskvård utan att detta behöver tas upp som en förmån av den anställde. Det är nu både enklare och förmånligare med företagsmassage.

 

Fördelar med företagsmassage


  • Bevisad lönsamhet
  • Det är helt avdragsgillt och förmånsbefriat
  • Ger ökad effektivitet då stress & smärta minskar & koncentrationsförmågan ökar
  • Minskad sjukfrånvaro & lägre personalkostnader. Immunförsvaret stärks.
  • Ni får en välmående personal som känner sig uppskattad
  • Upplevs som en attraktiv arbetsplats
  • Personalen förstår den egna kroppens signaler bättre och därmed tänker mer på hur de sitter/står i arbetet.
  • Skapar ett skyddsnät som fångar upp problem tidigt & skickar dessa vidare vid behov, vilket sparar pengar både för företaget & de anställda.
  • Individuella råd från massören minskar risken för framtida skador & belastningsproblem


Mina uppdragsgivare idag är bland annat.


 Tengnergatan 5

568 30 Skillingaryd


info@ergovital.se

070-688 02 66